Etusivu

Kristiina Vanhala-SelinKOVA PUOLUSTAJA

– Onnellisemman arjen puolesta!

Lapset ja luonto lähellä sydäntä.

Perheiden arvostamista kannattaa puolustaa ja pitää kiinni siitä, että onnellisessa Suomessa ketään ei jätetä yksin!

Satsaukset peruspalveluihin, tasa-arvon edistämiseen ja koulutukseen ovat investointeja tulevaisuuteen.

Otan asioista selvää, ja käytän tietoni ja taitoni sydäntä lähellä olevien asioiden hoitamiseen, lapsiin ja luontoon. Pyrin myös etsimään kompromissiratkaisuja ja tekemään uudenlaisia ehdotuksia, jossa olisi paremmin huomioitu eri näkökulmat. Valtuutetun ei tarvitse olla virkamies, mutta joskus selvittämällä asiat voi esittää myös parannusehdotuksia, ja kompromisseja helpommin.

Kristiina Vanhala-Selin

Puh. 050-5706547

Sähköposti: kristiina.vanhala-selin (at) hollola.fi (valtuustoposti)


 

Tarvitaan muutosta, koska yhteiskunta muuttuu.

Perusarvot silti säilyvät: välittäminen, tasa-arvo, hyvinvointi.

Meillä ei ole varaa syrjäytyneisiin.

Satsaukset ennaltaehkäisyyn, vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen sekä työelämän ja perheen yhteensovittamiseen kannattavat aina.
Samoin meidän juuret – perinteet, historia ja arvostus – tulevat säilymään, mutta on hyväksyttävä, että kulttuuri muuttuu jatkuvasti ja tarvitsemme myös kulttuurin tekijöitä.


Vihreät kuuluvat vastuunkantajiin, jotka kantavat vastuun kestävästä kehityksestä.
On helppo sanoa, ettei energiaveroja tarvita, eikä kulutusta tarvitse ohjata, jos ei usko fossiilisten polttoaineiden katoavan tai ilmaston muuttuvan. On helppo sanoa, että osasta lapsilisistä voidaan luopua, jos ei ole lapsia kotona. On helppo sanoa, että pärjätään yksin, vaikka yli kolmasosa maan liikevaihdosta eli BKT:sta tulee viennistä. Vastuun kantamiseen voi silti oppia. Tehdään yhdessä välittävä, tasa-arvoinen ja avoin yhteiskunta, joka kantaa vastuuta nykyisistä ja tulevista polvista.

Tehdään se niin, että voidaan yhdessä etsiä luovia, uusia ratkaisuja ongelmiin silloin, kun vielä on mahdollisuus vaikuttaa.