Etusivu

 

 

Lapset ja luonto lähellä sydäntä.

Perheiden arvostamista kannattaa puolustaa ja pitää kiinni siitä, että onnellisessa Suomessa ketään ei jätetä yksin!

Satsaukset peruspalveluihin, tasa-arvon edistämiseen ja koulutukseen ovat investointeja tulevaisuuteen.

Otan asioista selvää, ja käytän tietoni ja taitoni sydäntä lähellä olevien asioiden hoitamiseen, lapsiin ja luontoon. Pyrin myös etsimään kompromissiratkaisuja ja tekemään uudenlaisia ehdotuksia, jossa olisi paremmin huomioitu eri näkökulmat. Valtuutetun ei tarvitse olla virkamies, mutta joskus selvittämällä asiat voi esittää myös parannusehdotuksia, ja kompromisseja helpommin.

Haluan nostaa sivistyksen eli hyvinvoinnin takaisin kunnan lippulaivaksi. Se ei saa olla ikuinen säästökohde, vaan osana hyvinvoinnin edistämistä. Hollola on jo nyt rakentamassa maailman parasta koulutusta ja uudenaikaistamassa tiloja sekä tarjoamassa kaikille tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Pienille pitää olla lähipalveluna turvallinen ympäristö ja varhaiskasvatuspolku. Erityisopetus tulee olla kaikkien saatavilla, ja ennaltaehkäisevä toiminta mahdollista.

 Samoin tulee pitää huolta siitä, että matalan kynnyksen palveluita jää kuntaan, hoiti ne maakunnallinen sote tai kunta. Esimerkiksi rajapintoihin jää 3. ja 4. sektorin kanssa mestan toiminta, joka tulisi nuorisotoimen työnä jatkaa. Etsivään nuorisotyöhön ja kuntouttavaan toimintaan sekä perhekahvilatoimintaa sekä leikkitoimintaa tulee jatkaa, vaikka ne ei olekaan kunnalle ”pakollisia” toimintoja. jokaisella tulisi olla joku liikunta- tai harrastusmahdollisuus. Yksi matalan kynnyksen sivistysteko on ollut wellamo-opiston jatkuvasti täydet ryhmät sekä uimahallin = järjestötalon matalan kynnyksen liikunta- ja toimintaryhmät. Tätä työtä tulee jatkaa, eikä vain säästää kaikesta.

Ympäristön tila on tärkeä, koska ihminen voi hyvin, kun ympäristö voi hyvin. Pohjavesien suojelu on arvokkainta, mitä voi olla, ja tulisi olla ylpeä siitä, että olemme ehkä Suomen pohjavesirikkain kunta ja Salpausselkä on arvokas paikka – virkistystä pitää pitää vetovoimatekijänä, kuten se on ollut seudulla jo kohta 100 vuotta. Lähimetsät uhkaavat kadota kaavoituksen tieltä ja kannan huolta siitä, kun VT12 ohitie tuo tuhansia asukkaita ja työpaikkoja, mikä on järkevällä kaavoituksella hyvä asia ja vie teollisuutta pois pois pohjavesialueelta.

Vihreitä tarvitaan, jotta pienen ihmisen ääni kuuluisi, kun uudet tuulet uhkaavat viedä Salpakankaan koulun vierestä pururadat, liikuntamahdollisuudet, virkistyksen ja leikkipaikat.

Kristiina Vanhala-Selin, Peruskoulun opettaja ja kunnanvaltuutettu 132 Hollolassa

Olen kolmen lapsen äiti ja asunut Hollolassa 44 vuotta ja käynyt itse samat koulut, joita lapset käy. Asuinympäristö on muuttunut, mutta perusasiat ovat säilyneet. Hollola on sama turvallinen ja hyvä paikka elää ja kasvattaa perhe. Paljon ihmisiä on muuttanut lisää, ja se on vain hyvä, järkevällä sijoittelulla saadaan enemmän ihmisiä, kunhan virkistysmaastot säilytetään ja ulkoilureitistöjä kehitetään. Asun itsekin lapsuuden pellolla, joka nyt on omakotialue, ja samat metsät ja ryteiköt, joissa lapsuudessa on retkeilty, on lasten ja koiran nykyisiäkin ulkoilumaastoja. Välillä valtuutetun työ onkin tavallisten asioiden hoitamista, sitä että huolehditaan pienestä lapsesta ja tämän oikeudesta puhtaaseen sisäilmaan, tai että riittää niitä lenkkipoluja myös jatkossa. Erityisopetus on meilla varsin hyvin järjestetty, ja siitä tulee jatkossakin pitää huolta, että erityisoppilaat saavat tarvitsemansa tuen ja meillä on myös seiniä erityisluokille, jos tilanne niitä vaatii.

Olen ollut monessa vanhempainyhdistyksessä mukana, istun mielelläni kehittämässä keskustaa viihtyisämmäksi, toimin harrastusjärjestöissä ja kirkon vapaaehtoistyössä. Itse virkistäydyn välillä folkjam-tanssiliikunnassa, vesijumpassa, joogassa mutta enimmäkseen kuitenkin liikun lähimetsässä ja maastoissa koiran kanssa sekä käyn ympäristöyhdistyksen retkillä. Kulttuuritoimintakin on pitkälle musiikkiluokkien konserteissa, jossa olen pitkään ollut puheenjohtaja, lasten kansantanssiesitysten seuraamista ja kannustamista sekä leireillä vapaaehtoistyössä, tytön sellonsoittoharrastuksesta ja konserteista rei puoellla nauttimista,  suunnistusmaastoissa tyttären kannustamista ja lasten partioharrastuksen vuoksi on tullut koluttua myös monta paikkaa, tosin kolme lasta ovat hyvin omatoimisia.

Olen ahkera valtuutettu, ja pyrin lukemaan päätökset ja ottamaan selvää niistä. Yhteistyöllä valtuustossa muiden kollegojen ja virkahenkilöstön kanssa saa paljon aikaan jo ennen varsinaista päätöksentekoa, ja kuntalaisten pieniä asioita voi ajaa siinä samalla.

Työ valtuustossa on pitkäjänteistä ja se ei katkea vaalikausien välillä. Olen ahkera puurtaja, ja teen työtä välittämisen, sivistyksen ja ympäristön hyväksi. Pyrin oikeudenmukaisuuteen, kohtuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja suvaitsevaisuuteen sekä tasa-arvoon.

Kaikki lautakunnissa ja valtuustoseminaareissa tehty työ ei näy julkisuuteen, mutta kollegat arvostavat tehtyä työtä. Kunta tarvitsee vihreitä työn jatkajia, jotka pitävät huolta kuntalaisista myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Kaikki ei aina voi hyvin, ja jokainen tarvitsee apua joskus. Kunnan tärkein tehtävä on välittää toisista. Varsinkin aikoina, jolloin maakunnallisen soten odotetaan hoitavan kaikki, oikeasti tarvitaan matalan kynnyksen lähipalveluita, jotta ihminen saa tarvitsemansa avun ja tehdä kuntien kanssa hyvinvoinnin edistämiseksi työtä.

Kuntalaisia tulee kannustaa aktiivisuuteen oman asuinympäristön viihtyisyyden lisäämisessä sekä harrastusmahdollisuuksien ja palveluiden kehittämiseksi. Osallistavat kuntalaisfoorumit, tilavuokrien poistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat jatkossakin kuntalaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä – unohtamatta liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Luonnolla ja lapsilla ei ole ääntä. Puolustan kuntalaisten mahdollisuuksia liikkua ja olla luonnossa ilman, että siellä törmää edelleenkään moottoriajoneuvoihin.

Sivistys tulee nostaa kunnan lippulaivaksi, ja säästökuurien sijaan satsata sekä kyläkouluihin lähipalveluna että isoihin kouluihin tasa-arvoisina maailman parhaina kouluina. Homeongelmiin tulee puuttua heti.

Tarvitaan muutosta, koska yhteiskunta muuttuu.

Perusarvot silti säilyvät: välittäminen, tasa-arvo, hyvinvointi.

Meillä ei ole varaa syrjäytyneisiin.

Satsaukset ennaltaehkäisyyn, vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen sekä työelämän ja perheen yhteensovittamiseen kannattavat aina.


Samoin meidän juuret – perinteet, historia ja arvostus – tulevat säilymään, mutta on hyväksyttävä, että kulttuuri muuttuu jatkuvasti ja tarvitsemme myös kulttuurin tekijöitä.