Tiedotteet

Strateginen osayleiskaava: mahdollisuus ja uhka!

Pidetään huolta lähivirkistyksestä. Nyt tuleva strateginen yleiskaava on 250×250 metrin ruuduilla liberaalein kaava, jonka laki sallii. Se on oikeusvaikutteinen ja kumoaa rantayleiskaavoja lukuunottamatta nykyiset osayleiskaavat.
Uudenlaista ajattelutapaa tarvitaan, koska VT12 … Lue lisää

Terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin edistäminen

Haluan edistää terveyttä kunnissa. Välitetään toisistamme ja kannustetaan toinen toisia pitämään huolta itsestä. Terveyden edistäminen edellyttää myös sitä, että sairaudet hoidetaan oikea-aikaisesti ja kuntalaista kuunnellen, eikä sitten, kun hoitotakuun viimeinen … Lue lisää

koulukeskustelusta

Vihreät puolustavat sekä lähipalveluja, että tasapuolista koulutusta kaikille. Paras malli yhtenäiseen koulupolkuun on päätetty jo 2009, tai oikeastaan 2007, kun varhaiskasvatus ja koulu yhdistettiin, ja luotiin iltapäivähoito. Samalla päätettiin sivistyslautakunnassa … Lue lisää

Pohjavesiä voi suojella ennaltaehkäisemällä ja arvottamalla, millainen riski pilaa todennäköisimmin pohjavedet

Tänään valtuustossa hyväksyttiin pohjavesien suojelusuunnitelma, jota tehtiin pitkään teknisessä lautakunnassa. Vanha suojelusuunnitelma oli siitä hyvä, että siinä oli riskianalyysi. Esimerkiksi riskianalyysissä pisteen 4 sai huoltoasemat, jotka nyt ovat kaikki poistuneet. … Lue lisää

pienin askelein kohti uusiutuvaa energiaa

Kuinka paljon potentiaalia on lämmön talteenotossa, maalämmössä, kalliolämmössä ja vedessä. Miten maa roudan alla pysyy lämpimänä ja miten vesi on ilmaa lämpimämpi?

Kuinka paljon potentiaalia on auringossa ja tuulessa? Koulujen … Lue lisää

Vanhempainyhdistyksille maksuttomat tilat koululla jatkossakin

Teknisessä lautakunnassa säästökuuri saa lautakunnat pohtimaan lisätienestejä. Silloin lasketaan ylläpito, siivous ja ovenavauskustannuksia. Tilavuokrat kunnan tiloissa ei ole kovin suuria, eikä niistä oikeastaan kukaan jää voitolle. Lisäksi yhdistykset usein saa … Lue lisää

Kosteusvauriot heti kuriin

Kiinteistöstrategian toimenpiteistä tärkeimmäksi nostaisin sen, että kirjallisesta ilmoituksesta puolen vuoden sisällä on sisäilmaongelma korjattu. Käytännössä tämä ei ole helppoa, koska usean tutkimuksenkin jälkeen saattaa olla, että kun ilmastointi on putsattu … Lue lisää

Miksi seurakuntavaaleissa?

Lähimmäisenrakkaus. Välittäminen. Usko hyvän tekemiseen. Armo.

Kauniita sanoja, jotka kuuluvat seurakuntaan kuulumiseen, kuten suuri osa kuuluu, myös taviksista.

Seurakunta pitää huolta perhekahvilassa ja kerhoissa ihan pienistäkin ja perheistä, se järjestää tapahtumia, … Lue lisää

kuntastrategiasta

Viihtyisät asuinympäristö, latu- ja virkistysreitistö laitettiin yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi vihreiden aloitteesta. Hyvinvoiva ja onnellinen ihminen tarvitsee lähiluontoa ja viihtyisiä alueita ympärilleen, jotta voi hyvin. Luonnonläheinen Salpakangas ja kulttuurien kylät luovat … Lue lisää

koulumaailman kummallisuuksista arkeen

sisäilmaongelmat hallitsevat tiloja. Uudet tilat pitävät sisällään myös mahdollisuuden ajatella asioita toisin. Aina se ei ole helppoa. Surullisin oli lukion lakkautus, koska se oli aikanaan vaatinut paljon töitä saada oma … Lue lisää