Pohjavesiä voi suojella ennaltaehkäisemällä ja arvottamalla, millainen riski pilaa todennäköisimmin pohjavedet

Tänään valtuustossa hyväksyttiin pohjavesien suojelusuunnitelma, jota tehtiin pitkään teknisessä lautakunnassa. Vanha suojelusuunnitelma oli siitä hyvä, että siinä oli riskianalyysi. Esimerkiksi riskianalyysissä pisteen 4 sai huoltoasemat, jotka nyt ovat kaikki poistuneet. pisteytyksellä 3,5 on sellaisia yrityksiä, joilla on ollut vaikeuksia uusia ympäristölupiaan. Sen sijaan pisteytyksellä 2 on saanut jatkaa toimintaansa kiristyvistä lupaehdoista huolimatta.

Vaadin riskianalyysin myös uuteen suunnitelmaan jatkotyönä. Esimerkiksi Matti-tietokannassa on 399 mahdollisesti pilaantunutta maaperää pohjavesialueella, ja siinä ei varmasti ole edes kaikkia tunnettuja pilaantumisia. Jotta jatkossa vältämme pilaantumisen ja saadaan vanhatkin päivitettyä, pitää olla paperi, jolla voi ennakoida sitä, mitkä asiat ovat jatkossa kehittämiskohteina.

Pohjavesien suojelusuunnitelman ensimmäistä versiota katsoimme aika tiukasti: suunnitelman perusteksti lähtee laista ja periaatteesta, että pohjavesien pilaantumisriski on ehdoton. Kun tähän yhdistettiin asumisen, tiestön, maa- ja metsätalouden vaatimukset puhumattakaan palveluista tai pohjavettä pilaamattomasta teollisuudesta, päästiin aikamoiseen lupaviidakkoon.

Lannoitekiellosta alkoi tekninen lautakunta metelin: miksi lannoitteita ei saisi käyttää? Onhan niitä biohajoaviakin. Samoin ei haluttu pohjavedenottamolle 500 metrin suojaa tai rajoittaa kovin paljon maalämpöpumpun käyttöä pohjavesialueella, koska meillä on paljon asutusalueita pohjaveden päällä. Lopputulos oli se, että perusperiaatteet hyväksyttiin, teksti hyväksyttiin yleisesti ohjeena ja tärkeintä on, että kolme kuntaa voivat sitoutua samankaltaisiin periaatteisiin.

Tekstimuoto oli suojelusuunnitelmassa todella hyvä. Se tarvitsee kuitenkin toimenpideohjelman ja riskianalyysin, jotta se voidaan toteuttaa. Parasta oli se, että pohjavesien suojelusuunnitelman yhteydessä tarkastettiin pohjavesialueet, pyysin 3. -luokan pohjavesialueiden tarkastamista ja siksi meillä ei ole enää yhtään ”tutkimatonta” aluetta, vaan ainoastaan 1.-luokan alueita