pienin askelein kohti uusiutuvaa energiaa

Kuinka paljon potentiaalia on lämmön talteenotossa, maalämmössä, kalliolämmössä ja vedessä. Miten maa roudan alla pysyy lämpimänä ja miten vesi on ilmaa lämpimämpi?

Kuinka paljon potentiaalia on auringossa ja tuulessa? Koulujen ja virastojen katoilla on tilaa aurinkopaneeleille, ja hybridillä eli maalämmön ja aurinkopaneelin yhdistämisellä saadaan moninkertaista hyötyä. Aurinkopaneelin avulla voitaisiin välttää koulujen ilmastoinnin sulkemiset loma- ja kesäajoiksi, ja tuottaa verkkoon energiaa.

Tuulivoimaloista jos poistettaisiin kokonaan valtion tuet, voitaisiin saada vertailukelpoista varmistusta siitä, että tuulivoima on oikeasti edullista, ja sen syöttäminen verkkoon kannattaa. Tällä hetkellä suhtautuminen tuulivoimaan jakaa mielipiteitä, mutta vihreillä on myönteinen suhtautuminen hiilineutraaliin energian tuottamiseen, kunhan muut haitat voidaan minimoida.

Maalämmöllä voidaan haastaa kaukolämpö isommissakin rakennuksissa. Kaukolämpö ei silti ole paha asia, pitää vain kiinnittää huomiota siihen, millä lämpö tuotetaan.

Tällä hetkellä odotamme innolla biolämmön käyttöönottoa. Sitä, miten kalleimmasta jätteestä eli lietteestä ja biojätteestä voitaisiin tehdä hajutonta energiaa eli biokaasua jollain maatilalla ja vielä levittää jälkituote pelloille uudelleen lannoitteena. Ruotsissa on jo yhteisbiojätekeräyksiä kerrostaloalueilla, mutta siitä on vielä pitkä matka, että voitaisiin paikallisesti ottaa myös jätteen tuottama lämpö talteen.