Terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin edistäminen

Haluan edistää terveyttä kunnissa. Välitetään toisistamme ja kannustetaan toinen toisia pitämään huolta itsestä. Terveyden edistäminen edellyttää myös sitä, että sairaudet hoidetaan oikea-aikaisesti ja kuntalaista kuunnellen, eikä sitten, kun hoitotakuun viimeinen päivä on menossa: satsaamalla terveyteen ja sairaanhoitoon sekä hyvään palveluun ja sairauksien ennaltaehkäisyyn saadaan kuntalainen voimaan paremmin.
Pienet asiat pitävät ihmisen virkeänä: hymy, osallistuminen, järjestöjen vapaaehtoistoiminta, hyvät ulkoilu- ja virkistysmaastot ja matalan kynnyksen järjestötalo uimahallilla. Liikuntalähetteillä ja matalan kynnyksen liikuntaryhmissä wellamo-opistossa ja kuntien jumpparyhmissä on hyvä olla. Liikuntasalien määrää voidaan lisätä uimahallilla matalan kynnyksen ryhmien käyttöön.
Kulttuuri kuuluu kaikille. Kulttuuripalvelut ovat usein järjestöjen ylläpitämiä, ja kunnan tulisi antaa tiloja käyttöön ilmaiseksi, samoin vapaaehtoistyön edistämiseksi. Mielen virkeys ja kulttuuri sekä liikunta aktivoivat ihmistä voimaan paremmin.
Koulut tulisi olla lapsi- ja perhekeskuksia, joista saisi myös lähipalvelua. Perheiden ongelmiin tulisi antaa ajoissa tukea ja erityiseen tukeen kiinnittää huomiota. Kouluihin tulee myös keskittää eri-ikäisten palveluja ja harrastustoimintaa sekä varhaiskasvatusta. Lähellä oleva palvelu edistää terveyttä ja lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä välittämistä. Jokaisella tulisi olla myös harrastus, ja sen tulisi olla lähipalvelu tai joukkoliikenteellä hyvin saavutettavissa.
Luonnonsuojelu on parasta mielen suojelua. Jo puoli tuntia tai tunti rakentamattomassa luonnonhelmassa pitää mielen virkeänä. Joskus tarvitaan useamman tunnin kävelylenkki. Pitkospuut ja viheryhteydet sekä rikkumaton luonnonrauha, jossa ei pörrää moottorikelkat eikä moottoriajoneuvot, ovat kunnan hoidettavissa ja tärkeitä vetovoimatekijöitä.

Olen sitoutunut edistämään terveyttä ja hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä kunnissa. Olen myös lasten ja luonnon puolesta.