Strateginen osayleiskaava: mahdollisuus ja uhka!

Pidetään huolta lähivirkistyksestä. Nyt tuleva strateginen yleiskaava on 250×250 metrin ruuduilla liberaalein kaava, jonka laki sallii. Se on oikeusvaikutteinen ja kumoaa rantayleiskaavoja lukuunottamatta nykyiset osayleiskaavat.
Uudenlaista ajattelutapaa tarvitaan, koska VT12 ohitie muokkaa Lahden eteläpuoleisen Hollolan lähialueet täydellisesti. Olin kannattamassa jo 12 vuotta sitten uusien teollisuusalueiden kaavoittamista ohitien varteen, ja on hyvä nähdä sen toteutuvan.
Sen sijaan rauhallinen Okeroisten kulttuurimaisema muuttuu täydellisesti : pelloilla ja kallioilla törmää tielinjauspölkkyihin, ja lähimetsiä on aloitettu kaavoittamaan. Olen pitänyt huolta siitä, että Vesikansassa ja Salpakankaalla tiivistettävillä asuinalueilla tehdään ensin uudet osayleiskaavat tai runkokaavat, jotta saadaan tärkeät lähivirkistysmetsät säilytettyä ja pohdittua paremmin, miten kunnallistekniikka ja virkistysreitistöt saadaan alueelle. Silti tiivistäminen huolettaa: tuhannen oppilaan Salpakankaan päiväkoti- ja koulukeskuksen lähimetsää tiivistetään ja tehdään mielummin omakotitaloja kuin säilytetään koulun ulkoilumetsänä. Tuntuu pahalta, että oman lapsuuden ja nykyisten lasten suunnistusmetsää ja suppilovahverometsää pilkotaan.
Vihreitä tarvitaan jatkossakin puolustamaan ulkoilureitistöjä, suojelualueita ja järkevää kaavoitusta. Kun kunta sai omiin käsiinsä ympäristöpalvelut, eikä maksa vain lupapalveluista, ne tulee rakentaa kuntalaisia osallistaen ja ympäristötietoisuus huomioon ottaen.