rakennetaan Hollolaan maailman parasta koulua!

Eikös se vähempikin riittäisi? – kysyttiin, kun Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -romaanissa kommentoitiin uutta pirttiä. Samalla tavoin kysyivät kylien vanhempainyhdistykset, jotka ihmettelivät, miksi kyläkouluista pitää siirtää oppilaita isoihin uusiin kouluihin. Olin osin samaa mieltä, Paimelassa ja Hämeenkoskella siirrot eivät tue yhtenäiskoulujärjestelmää, ja siirroista ei saavuteta hyötyä muuta kuin erityistä tukea tarvitsevien osalta. Pidemmän päälle siirrosta kyllä hyötyvät suurin osa kyläkoulujen oppilaista, koska he tottuvat isomman koulun vaatimuksiin ennen ”murrosikää” ja ehtivät harjoitella erilaisia toimintatapoja ja ryhmätyöskentelyä, mitä tarvitaan työelämässä jatkossa.

Maailman paras koulu pitää sisältään ne lähipalveluna tarjottavat kyläkoulut, joihin on pitkällä tähtäimellä rakennettu varhaiskasvatusta: eskari ja iltapäivätoimintaa. Tätä työtä aloitettiin rakentamaan jo kymmenen vuotta sitten, jolloin sivistystoimeen yhdistettiin päiväkoti. Samoin perhekahvilaa ja leikkitoimintaa tuettiin vahvasti.

Silti koulun vaatimukset, oppilashuolto ja osaaminen vaativat paljon, ja myös erityisoppilaiden vaatimukset saada lisätukea eri oppiaineissa kasvavat. On tasavertaista viedä oppilaat keskustan kouluihin, jotka ovat edelläkävijöitä.

Maailman parasta koulua on aloitettu rakentaa kuullen oppilaita ja vanhempia. Vanhempainyhdistysten kuulemisissa uusia kouluja rakennettaessa pidettiin tärkeänä sitä, että jokainen saa tarvitsemansa tuen: myös ne, jotka ei suurryhmissä tule toimeen, ovat oikeutettuja pienempiin ryhmiin. Jännitettiin sitä, kuinka säkkituoleissa ja verhoilla erotetuissa ryhmätiloissa tehdään töitä: jos tarvittaisiin, seinät olisi helppo rakentaa takaisin, mutta kalusteet päätettiin tilata kumppanuusmallilla toimittajien kanssa yhteistyössä ja kokeillen.

On tärkeää pitää huolta siitä, että kouluille riittää resursseja, ja uudistukset viedään loppuun asti. Koulu ei ole vain ontelobetonia, vaan se on toiminnan sydän. Joskus tuntuu uudet tilat liiankin hulppeilta, mutta äkkiä silmä tottuu: uudet ratkaisut ovat oppilaille mieluisia ja toiminnallisia ja tehty opettajia kuullen. Tulisi kuulla jatkossakin opetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia.

Olen ollut ajamassa homekouluja alas. Omien lasten ja myös itse käymäni koulut: Kankaan, Salpakankaan, Ylikartanon, Lukion ja Yläasteen, olisin halunnut mielelläni säilyttää, mutta sisäilmaongelmat olivat konkreettisia ja tulivat arjessa ja toisten lasten vanhempien arjessa niin selvästi ilmi, että oli pakko olla mukana rakentamassa uutta ja repimässä alas vanhaa. Tämä työ jatkuu. Tekohengityksellä voi antaa lisäaikaa rakennuksille, mutta konkreettisesti pitää olla valmiutta ja rohkeutta myös purkaa rakennuksia tai peruskorjata huolella. Tällä hetkellä ajatellaan vain koulumatkakilometrejä ja korjauskustannuksia, sekä poistoarvoja, mutta koulut ovat myös alueidensa sydän, ja sellaisenaan arvokkaita. Hälvälän koulusta tullaan käymään pitkä keskustelu, ja alueella koulu kannattaisi säilyttää jo historiansa ja tulevien kaavoitettavien alueidensa takia.

Vihreät ovat sitoutuneet rakentamaan maailman parasta koulua. lisäisin siihen sivistyksen lippulaivaksi nostamisen ja kuntalaisen hyvinvoinnin keskuksen rakentamisen.