Lasten ja nuorten huoneentaulu

Olen sitoutunut seuraavan valtuustokauden ja eduskuntavaalikauden ajamaan lasten ja nuorten asioita. Sitoudun silloin ajattelemaan asiaa lasten ja nuorten näkökulmasta.  Äidille, opettajalle, MLL:n ja vanhempaintoiminnan aktiiville,  ja kunnanvaltuutetulle tämä on tärkeää.  On kuitenkin muistettava, että lapsen etu saattaa olla koko perheen etu, ja siksi ei voi antaa apua vain lapselle, vaan myös koko yhteisölle, perheelle tai lähiympäristölle, jotta lapsen etu toteutuisi.  Lapsivaikutusten arviointia jja lasten turvallisuutta olisi lisättävä, jotta voitaisiin arvioida päätöksiä.