Viherreitistöjen vaikutus ihmisten terveyteen ja liikuntaan ennaltaehkäisevästi

Lähiluonnon merkitys on suuri, samoin viherreitistöjen ja ulkoilumahdollisuuksien. Rauhottuminen ja lähiliikunta sekä virkistyminen on tärkeää kaikenikäisille. Ulkoilureitistöjen kartoittaminen, pitkospuiden kunnossa pysyminen sekä hyvä polkujen merkitseminen ovat ihmiselle tärkeitä. Ei tarvita aina hienointa pururataa, vaan kunnon polkureitistö. Soisalmen pitkospuistakin pidetään huolta, aloitteeni perusteella kunnostetaan pitkospuita ja merkitään reitistöä selkeämmäksi.

Nyt jos koskaan reitistöjen merkitys pitäisi ymmärtää. Heinsuolta lähtevien virkistysalueiden ja Tiilijärvien ympäristön virkistysmaastot ja reitistöt on hyvin merkitty ja kuvattu, mutta Salpaankaan koulun reitistöt ovat jäämässä merkintöjen ulkopuolelle, samoin asuinalueiden virkistysmahdollisuudet. Alueen tonttitiiviys on 5 (keskustassa 7) ja nyt on tavoitteena tiivistää asutusta  Kartano-Kumpulan alueella entisestään. Perhoslehdon kaava-alueitakin voidaan vielä tiivistää, jolloin koulun virkistyalueetkin ja pururadat saattavat saada lisäasutusta. Siksi pitäisi olla tärkeää, että puolustetaan myös niidenkin alueiden mahdollisuutta virkistykseen, joissa niitä ei ole yleiskaavaan merkitty. 

Aiemmin riitti vertaus osayleiskaavaan, kun piti miettiä, tuleeko tähän asutusta vai säillyykö virkistysalue. Kaava oli kompromissi, koska se jätti alueelle myös virkistystä koulun ympäristöön sekä asuinalueille reitistöt ja huomioi viheryhteydet. Sen seurauksena on hyväksytty Perhoslehdon asuinalueet neitseelliseen metsään ja Hirvikalliolla olevat merkit uudesta VT12-ohitiestä.

Nyt kuitenkin 12 vuotta sitten valmistettu suhteellisen uusi keskustan osayleiskaava kumotaan uudella kaavalla, ja siten niitä voidaan muuttaa pelkällä asemakaavalla tarvittaessa. Tavoitteena alueelle on kirjoitettu, että ”tiivistetään asutusta”. Alueen tonttitiiviys on jo 5 ja alueella asuu tuhansittain ihmisiä. Tämä tavoite on ristiriidassa viihtyisän ympäristön ja virkistyksen kanssa. Jos ainoa ulkoilulenkki on se, että Salpakankaan koululta päästään aloitteellani valaistun keskustan ulkoilureitin kautta Salpausselän urheiluverkostoon.

Viher- ja ulkoilureitistöt ovat Hollolan vetovoimatekijä strategisissa tavoitteissa ja niitä tavoitteita edistän ja niihin kannattaa panostaa. Katsotaan, että asuinalueiden viihtyvyys pysyy tasapuolisesti hyvänä ja pystyy palvelemaan alueiden asukkaita.